JORDAN 1 MID CHICAGO WHITE HEEL

6.000.000

hoặc ≈ 2.000.000 x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu?

554724-173

Size chart

Clear