13 / 100

❌ KicksDaily nhận ký gửi với giá phí 10% và tiền phí sẽ được cấn trừ với tiền hàng sau khi bán được.

❌Nếu trong TPHCM, phiền Anh/Chị mang hàng qua shop để làm hợp đồng ký gửi. Nếu thuộc các tỉnh khác, Anh/Chị vui lòng gửi hàng qua các đơn vị vận chuyển, sau khi nhận được hàng, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng ký gửi đến Anh/Chị.

❌Trường hợp Anh/Chị có nhu cầu lấy lại hàng ký gửi trong vòng 30 ngày, KicksDaily sẽ phụ thu 200.000 VNĐ phí ký gửi không đủ thời hạn.

❌Chúng tôi chỉ nhận ký gửi các sản phẩm hàng chính hãng, trường hợp phát hiện hàng giả, chúng tôi xin phép tịch thu giày và từ chối cung cấp dịch vụ. KicksDaily trân trọng cảm ơn.