JORDAN 1 MID CANYON RUST

6.000.000

hoặc ≈ 2.000.000 x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu?
 BQ6472-202

Size chart

Clear