AIR JORDAN 1 LONDON

10.000.000

hoặc ≈ 3.333.000 x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu?

DH4268-001

Size chart

Clear